|     НАЧАЛО     |     НОВИНИ     |     КИНО     |     КНИГИ     |     СТУДИО     |     КОНТАКТИ     |
   НОВИНИ   
[ 07.03.2017 ]
ОП"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020


Проект BG16RFOP002-2.002-0201
"Развитие на управленски капацитет в "Про Филмс" ООД Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. 

Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП"

Наименование на процедурата:  Подобряване на производствения капацитет в МСП

Кратко описание на проекта: "Про Филмс" ООД е филмова компания с над 10 годишен опит в разпространението, производството и обработката на аудио-визуални произведения в областта на киното и телевизията. В своята професионална ангажираност фирмата се ръководи от идеята за конкурентоспособност и устойчивост на пазара, основани на ефективна управленска практика. В израз на установената стратегия за развитие и с оглед на динамичните условия във филмовата индустрия, управата на дружеството поде инициатива за промяна на ръководния модел и процедурите за координация и контрол на бизнес и производствените процеси във фирмата.
Целта е да се благоприятства развитието на управленския капацитет и растежа на дружеството, което намира проявление в:
1) Реинженеринг и оптимизация на процесите
2) Оптимизация на административното управление
3) Осигуряване на икономическа ефективност и устойчивост на пазара
За постигане на дефинирания стремеж към организационно-управленски подобрения се разчита на високоефективни ИКТ. В тази връзка проектът включва внедряването на специализирани системи за управление на процеса по производство, техническа обработка и дистрибуция на филми. Ефективността в работата им се гарантира от инвестиция в компютърно оборудване с отлични технически характеристики. Включването им в работния процес по техническа обработка и разпространение на филмите ще подпомогне и оптимизира работата на служители с различна професионална ангажираност - актьори, тонрежисьори, изпълнителски кадри и сътрудници, ръководители и други. Очакваните промени са с период на реализация 18 месеца, в рамките на които управата се ангажира с изпълнението на проекта.

Благодарение на отпуснатите средства от програмата и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, дружеството очаква:
1) Оптимизация на процесите по филмопроизводство и разпространение
2) Оптимизация в административното управление по отношение на
финансово-отчетна дейност
3) Осигуряване на икономическа ефективност и устойчивост на пазара от
гледна точка на:
  Увеличаване конкурентоспособността и експортния потенциал.
  Разширяване на обхвата от клиенти на компанията
  Оптимизация на разходите при реорганизация на процесите
  Интензифициране на аналитичната дейност за установяване на пазарни тенденции и разработване на стратегии за адаптивност към пазара.

Обща стойност на допустимите разходи: 156 447.00 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 109 512.90 лв.

[ 29.01.2021 ]   Проект BG16RFOP002-2.095-1183
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Проект BG16RFOP002-2.095-1183 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати ...
[ 18.12.2020 ]   Проект BG16RFOP002-2.083-0568
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Проект: BG16RFOP002-2.083-0568 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни ...
[ 07.08.2020 ]   Проект BG16RFOP002-2.073-6198
ОП"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Проект BG16RFOP002-2.073-6198 Преодоляване ...
1   .   2   .   3   .   4   .   5   .   6   .   7   .   8   .   9

ОЧАКВАЙТЕ НА ГОЛЯМ ЕКРАН

Невероятното пътешествие на Солиман
(The Journey of the Elephant Soliman, Германия)
Режисьор: Сандор Йесе, Джанлука Беломо
Премиера в България: 16.07.2021

Новини    ¦    Кино    ¦    Книги    ¦    Списания    ¦    Сцена    ¦    Студио    ¦    Контакти    ¦    Webmaster    ¦    PRO FILMS във Facebook    ¦    PRO BOOKS във Facebook
PRO FILMS - Всички права запазени © PRO FILMS 2005-2018 - 2021

Cinefish Синебум