|     НАЧАЛО     |     НОВИНИ     |     КИНО     |     КНИГИ     |     СТУДИО     |     КОНТАКТИ     |
   НОВИНИ   
[ 11.04.2023 ]
Проект BG-RRP-3.004-2397

ОП Национален план за възстановяване и устойчивост

Проект BG-RRP-3.004-2397
Технологична модернизация в предприятието

Кратко описание на проекта:
„Про Филмс” ООД е филмова компания с над 10 годишен опит в разпространението, производството и обработката на аудио-визуални произведения в областта на киното и телевизията. Стопанската активност на фирмата се ръководи от идеята за устойчиво бизнес развитие в съответствие с актуалните тенденции и възможности. В израз на установената стратегия и с оглед на динамичните условия във филмовата и телевизионна индустрия, управата на дружеството подема проектна инициатива за технологична модернизация в производството на постпродукция на аудио-визуални произведения. Целта на проекта е да благоприятства разширяването на производствения капацитет на дружеството и да осигури:
1) Повишаване на ефективността на производствените процеси
2) Постигане на по-висока производителност
3) Намаляване на производствените разходи
4) Оптимизиране на производствената верига
Реализацията на посочените стратегически стремежи намира проявление във внедряване на специализиран софтуер за производство на постпродукция и съвременно оборудване за неговото техническо изпълнение. Фокусът попада върху преход от аналогово към цифрово осъществяване на дейността, както при техническата обезпеченост, така и при организацията на процеса. Регистрираният положителен ефект от инициативата се свързва с постигане на съответствие с концепцията за Индустрия 4.0. Прилага се добрата практика за обединяване на хора, машини и оборудване, които общуват и си сътрудничат.
Техническите параметри на ДМА и ДНА по проекта пряко кореспондират с принципите за екологосъобразност и изискванията за минимизиране на негативите от реализация на стопанска дейност.
Инициативата попада в обхвата на 12-месечен период за изпълнение и осигурява:
- Ресурсна продуктивност и ресурсна ефикасност;
- Интелигентната интеграция между отделните производствени етапи;
- Високо ниво на технологична обезпеченост при производството на аудио-визуални произведения.

Бенефициент: „Про Филмс“ ООД
Начало: 10.04.2023
Край: 10.04.2024
Общата стойност на проекта: 391 750.00лв., от които 156 700.00лв. европейско финансиране

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Про Филмс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.
[ 13.02.2024 ]   ПРО ФИЛМС С НОМИНАЦИЯ ОТ СЕЛЕКЦИОННАТА КОМИСИЯ НА CARTOON MOVIE ЗА ДИСТРИБУТОР НА ГОДИНАТА
На 12.02.2024г. бяха обявени номинациите за европейски продуцент, дистрибутор и режисьор на анимационни филми за 2024 година. Сред ...
[ 01.09.2023 ]   Проект BG-RRP-3.004-2397
Покана за набиране на оферти Във връзка с изпълнението на дейности по проект # BG-RRP-3.004-2397 „Технологична ...
[ 11.04.2023 ]   Проект BG-RRP-3.004-2397
ОП Национален план за възстановяване и устойчивост Проект BG-RRP-3.004-2397 Технологична ...
1   .   2   .   3   .   4   .   5   .   6   .   7   .   8   .   9   .   10   .   11

ОЧАКВАЙТЕ НА ГОЛЯМ ЕКРАН

Събуди се!
(Wake up, Франция, Испания)
Режисьор: Франсоа Симар, Анук Уисел, Йоан-Карл Уисел
Премиера в България: 19.07.2024

Новини    ¦    Кино    ¦    Книги    ¦    Списания    ¦    Сцена    ¦    Студио    ¦    Контакти    ¦    Webmaster    ¦    PRO FILMS във Facebook    ¦    PRO BOOKS във Facebook
PRO FILMS - Всички права запазени © PRO FILMS 2005-2018 - 2024

Cinefish Синебум